Ram­lak­lev

Fläms­lätt and Flämsjön*

Höjen­tor­p’s cast­le ruin*

Amund­tor­p’s sto­ne ship

Ökull-Bor­re­går­den

Höjen­torp-Drott­ning­kul­len*

Boc­kas­ke­deå­sen-Toran*

Jät­ta­da­len*

Hornborgasjön

Horn­bor­ga­sjön*

Väs­ter­göt­lan­d’s museum