The geology exhibition at Råda Ås

Lindholmen castle ruins

Läckö slott

The barrow in Tun

Råda church

Kållandsö

Råda ridge

Vänermuseet

Naturum Vänerskärgården

The pilgrim path