Cementa’s southern quarry

Silverfallet-Karlsfors

Gråmur

Ymsingsborgs fornborg, Skövde

Ymsingsborg

Sotaliden Stora Stolan

Silverfallet

Öglunda caves

Ryd caves

Valle Härad

Lilla Stolan