Plantaberget

Gisseberget

Melldala nature reserve

Skultorpsprofilen

Vässtorpsåsen

Ruskela spring

Ökull-Borregården

Höjentorp-Drottningkullen

Bockaskedeåsen-Toran

Smula ås