Plantaberget

Gisseberget

Melldala nature reserve*

Skultorpsprofilen

Vässtorpsåsen*

Ruskela spring*

Ökull-Borregården

Höjentorp-Drottningkullen*

Bockaskedeåsen-Toran*

Smula ås*