Vistas i naturen

Sveriges natur är öppen för alla tack vare allemansrätten. Ledorden “inte störa, inte förstöra” summerar allemansrätten väl. Men det finns skyddade områden där striktare regler gäller.

Vad är allemansrätten?

Vår svenska allemansrätt är fantastisk. Den gör det fritt fram att vandra, cykla, paddla kanot, plocka bär och tälta nästan var du vill. Naturligtvis är det viktigt att visa hänsyn mot markägare, djur, natur och andra människor. Det finns vissa begränsningar i allemansrätten, exempelvis när du befinner dig i känsliga miljöer och nära privata bostäder. Men på de allra flesta platser får du vistas helt obehindrat i naturen. Det är unikt för Sverige och ett fåtal andra länder. Allemansrätten är alltså mycket viktig för allas möjlighet att uppleva naturen.

Läs mer om allemansrätten

Skyddad natur och känsliga miljöer

I Platåbergens Geopark har vi många naturreservat. Varje naturreservat är unikt och har därför egna regler, som kallas föreskrifter, för att bevara naturvärdena som finns på platsen. Här gäller alltså inte allemansrätten. Föreskrifterna hittar du alltid på skyltar vid reservatet och på Länsstyrelsens hemsida kan du söka på alla naturreservat och se vilka föreskrifter som gäller för området du ska besöka. Tillsammans hjälps vi åt att ta hand om vår vackra natur.

Sök besöksmål på Länsstyrelsen.se