Om oss

Projektet

FN-organet Unesco har tre typer utmärkelser som områden i världen kan få: världsarvsområden, biosfärsområden och geoparker. Projektet Platåbergens Geopark jobbar för att etablera en Unesco Global Geopark i platåbergslandskapet i Västergötland. Den tänkta geoparken sträcker sig över nio kommuner; Trollhättan, Vänersborg, Grästorp, Lidköping, Götene, Skara, Mariestad, Skövde och Falköping. Grästorps kommun är projektägare. Just nu pågår arbetet för fullt inför ansökan 2019 om att bli Sveriges första Unesco Global Geopark. Denna status blir en kvalitetsstämpel och ett bevis på att naturmiljöerna runt om oss är värda att uppmärksamma internationellt. Förhoppningen är att platåbergen ska bidra till en gemensam identitet i området och ge lokalbefolkningen en ökad stolthet över sin bygd.

Projekt-
finansiering

Logotyp Grästorps kommun
Logotyp Götene kommun
Logotyp Skövde kommun
Logotyp Sparbanksstiftelsen Lidköping
Logotyp Vänersborgs kommun
Logotyp Mariestads kommun
Logotyp Fyrbodals kommunalförbund
Logotyp Sparbanksstiftelsen Alfa
Logotyp Trollhättans Stad
Logotyp Lidköpings kommun
Logotyp Skaraborgs kommunalförbund
Logotyp Västra Götalandsregionen
Logotyp Falköpings kommun
Logotyp Skara kommun
Logotyp Åse-Viste Sparbanksstiftelse
swedbank logotyp

Projekt

En kommunikationsinsats

Projektet ”En kommunikationsinsats i Platåbergens Geopark” är finansierat med 75 000 kr vardera från Åse-Viste Sparbanksstiftelse, Sparbanksstiftelsen Lidköping och Sparbanksstiftelsen Alfa i samarbete med Swedbank. I projektet ska vi jobba med utveckling av hemsida, en folder/ broschyr, samt anordna workshops för besöksnäringen.