Unesco Globala Geoparker

Projekt och samarbeten

Varje år arrangeras en geoparkskonferens: vartannat år regionala och vartannat år internationella. År 2018 arrangerades det en internationell konferens i Italien, 2019 blir det en europeisk konferens i Sevilla, Spanien.

Att delta på de internationella geoparkskonferenserna är ett måste om man vill bli godkänd som en Unesco Global Geopark. Det är här man träffar kollegor från hela världen, och knyter kontakter som leder vidare till samarbeten. Det är också här man lär sig bäst hur geoparker fungerar i praktiken, något som är nödvändig kunskap för att utveckla det egna arbetet.

Varje geopark runt om i världen fungerar som en ambassadör för de andra geoparkerna, och det är vanligt med samarbeten och utbyten mellan geoparker globalt.