Högkullen

Trollhättefallen

Åsle Tå

Älvutsikten

Martorpsfallet

Mösseberg

Billingeleden

Hiking trails at Halle- och Hunneberg

Medelplana small rock museum

Falkängen rocks and mineral exhibition