Munkäng­ar­na naturreservat*

Eke­ha­gen forntidsby

Fal­byg­dens museum

Väs­ter­göt­lands museum

Cemen­tas söd­ra stenbrott*

Ålle­berg*

Öster­pla­na hed och vall*

Flout­sik­ten*

Väner­mu­se­et

Natu­rum Hornborgasjön*