Troll­hät­te­fal­len*

Åsle Tå

Älvut­sik­ten*

Mar­torps­fal­let*

Mös­se­berg

Bil­ling­e­le­den

Vand­rings­le­der Hal­le- och Hunneberg

Sten­tor­get kvarnstenar

Geo­lo­gi­ut­ställ­ning på Råda Ås

Geo­lo­gis­tig vid Bergagården