Skyt­teklevs_­bomstu­ga_och_­kalk­brott-Hal­le­berg-VMV0333