Vy ini­från Nygårds-schak­ten över slät­ten och Göta älv.