Högkullen är Kinnekulles högsta topp, 306 meter över havet. Här hittar man diabas, som skyddar de underliggande mjukare bergarterna från att erodera bort.

Diabas är en magmatisk bergart – det betyder att den har sitt ursprung som magma från jordens inre. Magman trängde upp genom sprickor i de omkringliggande bergarterna för runt 300 miljoner år sedan. Kinnekulle har en relativt liten hätta avdiabas kvar, något som gör att Kinnekulle på avstånd får sitt karaktäristiska konformade utseende som påminner om en vulkan.

Runt om Högkullen hittar finns också spår efter sista istiden – s.k. drumliner. En drumlin är en avlång rygg som består av morän och grus som avsatts under isen. Drumlinryggarna är utsträckta parallellt med isens rörelseriktning, och man kan därför se hur isen rört sig genom att kartlägga drumliner i landskapet.

Hitta Hit