Vid Floutsikten står du på kanten av Hunnebergs diabasplatå, och har en vidunderlig utsikt över ett vidsträckt platt landskap med bördiga jordar – Västgötaslätten.

Västgötaslätten sträcker sig från söder om Vänern öster ut, och är känd för sina näringsrika jordar som i över tusen år gett förutsättningar för mänskligt jordbruk. Efter sista istiden var det här området havsbotten, och näringsrika sediment avsattes på botten som tjocka lager av lera. Västgötaslätten är ett flackt område, där det inom vissa delar (tex. Vara- och Skaraslätten) är en så liten höjdskillnad som 10 meter.

Under stora delar av Västgötaslätten är berggrunden relativt plan, det s.k. sub-kambriska peneplanet. Orsaken är att berggrunden vittrade ner och eroderades till en någorlunda plan yta redan för ca 600 miljoner år sedan. Därefter översvämmades peneplanet av ett hav som gjorde att det täcktes av sediment. Peneplanet har därefter än en gång blottlagts genom erosion även om det finns rester av sedimenten kvar i Platåbergens bergarter och att det mestadels täcks av jordlager. Därför är Västgötaslätten en slätt!

Hitta Hit