Om oss

Platåbergens Geopark

Projektet Platåbergens Geopark jobbar för att etablera en Unesco Global Geopark i platåbergslandskapet i Västergötland. Den tänkta geoparken sträcker sig över nio kommuner: Trollhättan, Vänersborg, Grästorp, Lidköping, Götene, Skara, Mariestad, Skövde och Falköping. Grästorps kommun är projektägare.

Just nu pågår arbetet för fullt inför ansökan 2019 om att bli Sveriges första Unesco Global Geopark. Denna status blir en kvalitetsstämpel och ett bevis på att naturmiljöerna runt om oss är värda att uppmärksamma internationellt. Vi hoppas att platåbergen ska bidra till att skapa en gemensam identitet i området och ge lokalbefolkningen en ökad stolthet över sitt närområde.

platåbergens geopark karta område

Finansiering

Budgeten för geoparken är för närvarande uppdelad i två delar. Den första delen är grundverksamheten, som finansieras av Skaraborgs och Fyrbodals kommunalförbund, av Kulturnämnden och Regionutvecklingsnämnden hos Västra Götalandsregionen, LONA-medel från Naturvårdsverket samt medel från sparbanksstiftelser.

Den andra delen är projektet ”Storytelling i Platåbergslandskapet”, med en total kostnad på 2 160 000 kronor, varav Landsbygdsprogrammet finansierar 65 %. Övrig finansiering kommer från de deltagande kommunerna samt sparbanksstiftelserna Åse-Viste, Lidköping, och Alfa.

Logotyp Grästorps kommun
Logotyp Götene kommun
Logotyp Skövde kommun
Logotyp Sparbanksstiftelsen Lidköping
Logotyp Vänersborgs kommun
Logotyp Mariestads kommun
Logotyp Fyrbodals kommunalförbund
swedbank logotyp
Logotyp Trollhättans Stad
Logotyp Lidköpings kommun
Logotyp Skaraborgs kommunalförbund
Logotyp Sparbanksstiftelsen Alfa
Logotyp Falköpings kommun
Logotyp Skara kommun
Logotyp Västra Götalandsregionen
Logotyp Åse-Viste Sparbanksstiftelse