Bakgrund

Hösten 2019 skickade vi in ansökan om att få status som Sveriges första Unesco Globala Geopark. Denna status blir en kvalitetsstämpel och ett bevis på att naturmiljöerna runt om oss är värda att uppmärksamma internationellt. Vi vill att geoparken skall bidra till att stärka områdets identitet och och ge lokalbefolkningen en ökad stolthet över sitt närområde. Geoparken omfattar platåbergslandskapet i Västergötland, en yta på 3690 km2. Gränserna är satta utefter ett geologiskt perspektiv och inte efter kommungränserna.

Vill du veta mer? Kontakta oss!
info@platabergensgeopark.se

Organisation

Platåbergens Geopark är ett samarbete mellan nio stycken kommuner (Trollhättan, Vänersborg, Grästorp, Lidköping, Götene, Mariestad, Skara, Skövde, Falköping). I dagsläget är Grästorps kommun driftsorganisation.

Geoparken har i dagsläget sin finansiering från de nio kommunerna samt från Skaraborgs och Fyrbodals kommunalförbund. I tillägg har vi periodvis projektmedel öronmärkta för olika insatser, tex. Naturvårdsverkets LONA-medel, Eus landsbygdsprogram, samt sparbanksstiftelser. 

Personal

Anna Bergengren

Koordinator
anna.bergengren@grastorp.se
tel: 073-910 89 51

Sofia Hultman

Besöksnäringsstrateg
sofia.hultman@grastorp.se
tel: 073-247 03 06

Henrik Theodorsson

Kommunikatör
henrik.theodorsson@grastorp.se
tel: 070-148 29 07