Laddar Evenemang

« Alla Evenemang

Före­läs­ning Ska­ra­borgs Seni­o­ru­ni­ver­si­tet Tema Pla­tå­ber­gens Geopark

10 april Kl 13:00 - 14:00

Spår av urti­den i våra Väst­göts­ka platåberg

Har 510 mil­jo­ner år gam­la djur läm­nat spår på Lug­nås­ber­get? Hur kan ett 450 mil­jo­ner år gam­malt vul­kan­ut­brott göra Bil­ling­en två meter hög­re? Och vad gör havs­spin­del­lar­ver vid Sil­ver­fal­let? Sva­ren får du den 10 april!

Vårt pla­tå­bergs­land­skap är inte bara vac­kert — det utgör även en fasci­ne­ran­de tidskap­s­el med led­trå­dar till en svun­nen tid. Adri­an Gyl­ling­berg, peda­gog på Pla­tå­ber­gens Une­sco glo­ba­la geo­park, och aktiv i fle­ra forsk­nings­sam­ar­be­ten med Lunds uni­ver­si­tet, tar dig med på en his­nan­de resa genom tid och rum — en resa med enor­ma vul­kan­ut­brott, hund­ra meters land­höj­ning, tro­pis­ka koral­ler, mete­o­rit­ned­slag, ett Hima­laya i Väs­ter­göt­land och mäng­der av märk­li­ga djur.

Efter före­läs­ning­en har du möj­lig­het att tit­ta och kän­na på fos­sil från hela det tids­spann då Väs­ter­göt­lands sedi­men­tä­ra bergar­ter avsat­tes (ca 510 — 430 mil­jo­ner år sedan).

Före­läs­nings­sal Bal­der i kul­tur­hu­set Skövde

kost­nad 50 kro­nor för med­lem och 100 kro­nor för icke-medlem.

Detaljer

Datum:
10 april
Tid:
13:00 - 14:00
Webbplats:
https://skaraborgssenioruniversitet.se/2024/01/15/tema-platabergens-geopark-2024/

Arrangör

Ska­ra­borgs Senioruniversitet
E-post
https://skaraborgssenioruniversitet.se/2024/01/15/tema-platabergens-geopark-2024/

Plats

Sköv­de Kulturhus
Trädgårdsgatan 9
Skövde, 54130 Sverige
+ Google Map