Laddar Evenemang

« Alla Evenemang

Före­läs­ning Ska­ra­borgs seni­o­ru­ni­ver­si­tet Tema Pla­tå­ber­gens Geo­park 2024

13 mars Kl 13:00 - 14:00

Istids­geo­lo­gi — om pla­tå­bergs­land­ska­pets dra­ma­tis­ka födelse

Tor­björn Pers­son är filo­so­fie magis­ter i geo­ve­ten­skap med inrikt­ning mot kvar­tär­geo­lo­gi och dess­utom legi­ti­me­rad lära­re. Han har stu­de­rat och arbe­tat i geo­lo­gis­ka mil­jö­er som t.ex. Sval­bard, Syd­af­ri­ka och Sibi­ri­en och har tidi­ga­re varit anställd vid SGU, Sve­ri­ges geo­lo­gis­ka undersökning.

Han hade redan för tolv år sedan en vision om ett sam­ar­be­te mel­lan samt­li­ga pla­tå­berg med det lång­sik­ti­ga syf­tet att bil­da Sve­ri­ges förs­ta Une­sco glo­ba­la geo­park och inled­de arbe­tet med att för­verk­li­ga den­na vision. Våren 2022 erhöll Pla­tå­ber­gens Geo­park sta­tus som en Une­sco glo­bal geopark.

Före­läs­ning­en handlar

  • om hur gla­ciä­rer väx­te till för att sedan smäl­ta av.
  • om de enor­ma smält­vat­ten­vo­ly­mer som for­ma­de vårt land­skap samt de land­skaps­for­mer som visar på exi­sten­sen av ett en gång före­kom­man­de issjö­lan­skap och havet i vår närhet.
  • om fle­ra tapp­nings­ka­ta­stro­fer som på ett påtag­ligt sätt omfor­ma­de vår bygd.
  • om det vat­ten som blev kvar — våra evigt por­lan­de kall­käl­lor och grundvattentillgångar.

Före­läs­nings­sal Balder

kost­nad 50 kro­nor för med­lem och för icke-med­lem 100 kronor

Detaljer

Datum:
13 mars
Tid:
13:00 - 14:00

Arrangör

Ska­ra­borgs Senioruniversitet
E-post
https://skaraborgssenioruniversitet.se/2024/01/15/tema-platabergens-geopark-2024/

Plats

Sköv­de Kulturhus
Trädgårdsgatan 9
Skövde, 54130 Sverige
+ Google Map