Vad är en geopark?

Vad är en geopark?

Om oss

Vad är en geopark?

Projektet ”Platåbergens Geopark” jobbar för att etablera en Unesco Global Geopark i platåbergslandskapet i Västergötland. FN-organet Unesco har tre typer utmärkelser som områden i världen kan få: Världsarvsområden, Biosfärsområden, och Geoparker.

En geopark är ett område där man har geologi som är av internationell betydelse – något som är unikt i världen. Det menar vi att vi har i platåbergslandskapet! Både platåbergen i sig, men även peneplanet, alltså urbergsytan som platåbergen vilar på, och de kvartärgeologiska istidsavsättningarna är speciella och något som borde uppmärksammas mer.

En geopark jobbar aktivt för att visa fram och sprida kunskap om geologi och geologiska platser. Bland annat genom att utveckla besöksnäringen och turismen i området och genom aktiviteter mot barn och unga. En viktig del är att man hela tiden visar på och berättar om sambanden mellan geologi och biologi, och mellan geologi, människor och kulturhistoria. Sammantaget ger en geopark en ökad förståelse för hur vi bäst förvaltar våra naturresurser och vår planet, men också möjligheter till en positiv landsbygdsutveckling. Vi hoppas att platåbergen ska bidra till att skapa en gemensam identitet i området och ge lokalbefolkningen en ökad stolthet över sitt närområde.

Det finns idag 127 Globala Geoparker i 35 olika länder världen över. I Sverige finns det inga geoparker ännu, även om området runt Siljansringen i Dalarna jobbar för att etablera en geopark. I Norge har man två befintliga geoparker, Danmark och Finland har en geopark vardera, och Island har två geoparker.

För att kunna söka om status som en Unesco Global Geopark måste man, enligt UNESCOs regler, vara en etablerad och aktiv geopark sedan minst ett år tillbaka. Man måste också visa att man har finansiering minst fyra år framåt i tid från det år man skickar in ansökan. År 2019 är vi förhoppningsvis redo att lämna in en ansökan om att bli godkända som en Unesco Global Geopark – något som fungerar som en kvalitetsstämpel och ett bevis på att de naturmiljöer och det landskap vi ser runt om oss här faktiskt är värt att uppmärksammas internationellt.

Foto: Jesper Anhede