Geologi

Geologi

Vårt område

Geologi

En geopark är ett område där man har geologi som är av internationell betydelse – något som är unikt i världen. I platåbergslandskapet har vi flera geologiska fenomen som är speciella och som bör uppmärksammas internationellt. I geoparken har vi några huvudteman som vi fokuserar på:

Under platåbergen har vi peneplanet, en platt urbergsytan. Berggrunden som utgör peneplanet är rester av en uråldrig bergskedja som fanns för ca. 1700 miljoner år sedan. Bergskedjan eroderades sedan ner till den platta yta vi ser idag – exakt hur och när detta skedde vet man inte, men det är en unik geologisk händelse som uppmärksammas internationellt och är ett viktigt område för geologisk forskning.

Geologi

Platåbergen

Platåbergen i Västergötland visar upp en lagerföljd med bergarter som berättar om den geologiska eran Paleozoikum (541 miljoner år sedan till 251 miljoner år sedan). Bergarterna här vittnar om flera stora geologiska processer som är viktiga för att förstå jordens utveckling. Man hittar t.ex. både fossil från numera utdöda djur och några av världens äldsta fynd av meteoriter i platåbergen.

Foto: Jesper Anhede

Till slut har vi de kvartärgeologiska istidsavsättningarna som är viktiga pusselbitar om vi ska förstå också dagens klimatförändringar. Många avsättningar i rullstensåsar, drumliner, De Geer moräner och sanddyner berättar hur isen rört sig och hur avsmältningen gick till efter istiden. Av speciellt intresse är dräneringen av den baltiska issjön. Det är en dramatisk händelse då en föregångare till Östersjön, en färskvattensjö som bildats av isens smältvatten, plötsligt tappades på sitt vatten ut i Nordsjön precis vid Billingens nordspets.

Området har varit viktigt för geologisk forskning i över 100 år. Så gott som alla Sveriges universitet som erbjuder utbildning inom geologi har obligatoriska fältexkursioner här.