Vårt område

Biologi

De västgötska platåbergen har gett förutsättningar för helt unika naturmiljöer. Variationen i bergarter ger en ovanligt stor variation i naturtyper. Här har vi rikkärr, alvarmarker, älgar, bokskogar, orkidéer, häckande rovfåglar, trandans och djupa granskogar. 

På grund av den stora fallhöjden och den unika berggrunden kan man vid alla platåberg på bara 75-100 meters fallhöjd passera miljöer med helt skiftande organismliv. Från karga hedar på diabasen längst upp till artrika rikkärr vid rasbranternas fot. Från torra solbelysta ängar åt söder till översilade block i evig skugga i norr. Från ädla och grova lövträd som sträcker sina kronor upp i nivå med platån till täta hasselsnår som skapar tunnelkänsla när man rör sig på stigarna där rasbranten möter det omgivande odlingslandskapet. Markfloran är starkt påverkad av kalk från de sedimentära bergarterna i platåbergen, och kalklagrets placering har stor betydelse för effekter på floran på eller runt bergen.

Hackspett på Mösseberg

Hackspett på Mösseberg, Falköping

Sluttningsskogarna – eller brantskogar som de ofta kallas – är ett unikt särdrag med överraskande mångfald och stora värden. Terrängen är spektakulär, variationen stor och överraskningarna många. Det är därför inte konstigt att allt fler av våra sluttningsskogar blir naturreservat. Många forskare menar att brantskogarna är den potentiellt artigaste livsmiljön i landet. Vår ädellövskog i bergsbranter hör till våra mest opåverkade livsmiljöer och är därför redan idag värdefulla refuger för många hotade arter. Med stor sannolikhet kommer dess betydelse öka i framtiden om de tillåts utvecklas fritt.

Alvarmarker finns på några platser i geoparken. Alvarmarkerna är så speciella på grund av kalkstensberggrunden med ett tunt lager jord och växtlighet. Det ger en karg miljö som präglas av torka eller översvämningar. Ofta ser man områden med blottade kalkhällar utan någon jordmån ovanpå. Allt detta bidrar till ett helt speciellt djur- och växtliv.

Istidsavsättningarna inom området ger en stor variation i naturtyper och biologi, tex. i kamelandskapet i Valle Härad. Här finns flera naturreservat, där Höjentorp-Drottningkullen är det största. Området kännetecknas av ett myller av åsar, ryggar, kullar och sjöar och är känt för sina slingrande vägar genom småskalig jordbruksmark. Allra bäst upplever man Valle i maj, när körsbärsträden blommar.

Vad vore Västgötaslätten utan fåglarna? Varje vår fylls fälten och luften av återvändande flyttfåglar. Hornborgasjön är den givna platsen för att uppleva detta. Inte minst för trandansen, i vilken tiotusentals tranor samlas runt sjön för att sedan ge sig väg norrut mot sina häckningsplatser.

Hornborgasjön bildades efter sista istiden. Under 1800- och början på 1900-talet sänktes sjön för att skapa jordbruksmark, men på 1990-talet restaurerades sjön igen. För att uppleva trandansen eller lära dig mer om djur- och naturlivet runt Hornborgasjön, besök Naturum Hornborgasjön. Andra ställen som berättar mer om platåbergsområdets biologi är bl a Vänermuseet, Naturum Vänerskärgården med Kinnekulle och Kungajaktmuseet Älgens Berg.