Vintermorgon med vy mot sprickdalen mellan Halle- och Hunneberg. Foto: Henrik Theodorsson