Att vara en ansvarstagande turist

Tillsammans hjälps vi åt att bevara platåbergslandskapet.