All Posts By

Hanna Sundblad

Geologivandring på Billingen

By Aktivitetskalender

Geologivandring på Billingen
Tisdag 7 maj kl 18.00. Samling på parkeringen nedanför slalombacken.
Vi vandrar från tropiska hav för 500 miljoner år sedan till dramatiska händelser 200 miljoner senare. Tre olika tidsåldrar passerar vi för att inta medhavd fika med härlig utsikt på magma från underjorden. Oömma skor rekommenderas.
Guide med stenkoll: Siv Hallnemo 070-26 23 139.
Arr: Naturskyddsföreningen

 

 

Studiecirkel lektion 4: Paleontologi och Geoturism

By Aktivitetskalender

Denna studiecirkel som  arrangeras av Platåbergens Geopark och äger rum i Kultuhuset i Grästorp  är kostnadsfri, men vi önskar att deltagarna åtar sig att vara ambassadörer för geoparken efter avslutad utbildning. Man får då också ett diplom och de som vill kan profileras på vår hemsida som samarbetspartner i geoparken. För att bli anlitad som guide i geoparken ska man ha gått kursen.

Kursen vänder sig även till dem som jobbar med turism i platåbergslandskapet, och som önskar fördjupad kunskap om de unika naturmiljöer vi har här.

Studiecirkeln kommer att kompletteras med en exkursion under juli månad samt ytterligare ett kurstillfälle under hösten 2019, med fokus på kulturhistoria kopplat till geologi i platåbergslandskapet.

Anmälan till Hanna Sundblad; hanna.sundblad@grastorp.se, 0514 – 580 62.

 

Lektion 1, torsdag 21/2 kl 18-20:

A) Unesco Globala Geoparker (Anna Bergengren)

B) Introduktion till geologi (Eva-Lena Tullborg och Sven Åke Larsson)

Lektion 2, torsdag 7/3 kl 18-20:

A) Äldsta berggrundsgeologin (Eva-Lena Tullborg och Sven Åke Larsson)

B) Platåbergens geologi (Eva-Lena Tullborg och Sven Åke Larsson)

Lektion 3, torsdag 21/3 kl 18-20:

A) Kvartärgeologi 1 (Mark Johnson)

B) Kvartärgeologi 2 (Mark Johnson)

Lektion 4, torsdag 4/4 kl 18-20:

A) Paleontologi (Sofia Wennberg)

B) Geoturism (Anna Bergengren)

Studiecirkel lektion 3: Kvartärgeologi 1 och Kvartärgeologi 2

By Aktivitetskalender

Denna studiecirkel som  arrangeras av Platåbergens Geopark och äger rum i Kultuhuset i Grästorp  är kostnadsfri, men vi önskar att deltagarna åtar sig att vara ambassadörer för geoparken efter avslutad utbildning. Man får då också ett diplom och de som vill kan profileras på vår hemsida som samarbetspartner i geoparken. För att bli anlitad som guide i geoparken ska man ha gått kursen.

Kursen vänder sig även till dem som jobbar med turism i platåbergslandskapet, och som önskar fördjupad kunskap om de unika naturmiljöer vi har här.

Studiecirkeln kommer att kompletteras med en exkursion under juli månad samt ytterligare ett kurstillfälle under hösten 2019, med fokus på kulturhistoria kopplat till geologi i platåbergslandskapet.

Anmälan till Hanna Sundblad; hanna.sundblad@grastorp.se, 0514 – 580 62.

 

Lektion 1, torsdag 21/2 kl 18-20:

A) Unesco Globala Geoparker (Anna Bergengren)

B) Introduktion till geologi (Eva-Lena Tullborg och Sven Åke Larsson)

Lektion 2, torsdag 7/3 kl 18-20:

A) Äldsta berggrundsgeologin (Eva-Lena Tullborg och Sven Åke Larsson)

B) Platåbergens geologi (Eva-Lena Tullborg och Sven Åke Larsson)

Lektion 3, torsdag 21/3 kl 18-20:

A) Kvartärgeologi 1 (Mark Johnson)

B) Kvartärgeologi 2 (Mark Johnson)

Lektion 4, torsdag 4/4 kl 18-20:

A) Paleontologi (Sofia Wennberg)

B) Geoturism (Anna Bergengren)

Studiecirkel lektion 2: Äldsta berggrundsgeologin och Platåbergens geologi

By Aktivitetskalender

Denna studiecirkel som  arrangeras av Platåbergens Geopark och äger rum i Kultuhuset i Grästorp  är kostnadsfri, men vi önskar att deltagarna åtar sig att vara ambassadörer för geoparken efter avslutad utbildning. Man får då också ett diplom och de som vill kan profileras på vår hemsida som samarbetspartner i geoparken. För att bli anlitad som guide i geoparken ska man ha gått kursen.

Kursen vänder sig även till dem som jobbar med turism i platåbergslandskapet, och som önskar fördjupad kunskap om de unika naturmiljöer vi har här.

Studiecirkeln kommer att kompletteras med en exkursion under juli månad samt ytterligare ett kurstillfälle under hösten 2019, med fokus på kulturhistoria kopplat till geologi i platåbergslandskapet.

Anmälan till Hanna Sundblad; hanna.sundblad@grastorp.se, 0514 – 580 62.

 

Lektion 1, torsdag 21/2 kl 18-20:

A) Unesco Globala Geoparker (Anna Bergengren)

B) Introduktion till geologi (Eva-Lena Tullborg och Sven Åke Larsson)

Lektion 2, torsdag 7/3 kl 18-20:

A) Äldsta berggrundsgeologin (Eva-Lena Tullborg och Sven Åke Larsson)

B) Platåbergens geologi (Eva-Lena Tullborg och Sven Åke Larsson)

Lektion 3, torsdag 21/3 kl 18-20:

A) Kvartärgeologi 1 (Mark Johnson)

B) Kvartärgeologi 2 (Mark Johnson)

Lektion 4, torsdag 4/4 kl 18-20:

A) Paleontologi (Sofia Wennberg)

B) Geoturism (Anna Bergengren)

 

Studiecirkel lektion 1: Unesco Globala Geoparker och Introduktion till geologi

By Aktivitetskalender

Denna studiecirkel som  arrangeras av Platåbergens Geopark och äger rum i Kultuhuset i Grästorp  är kostnadsfri, men vi önskar att deltagarna åtar sig att vara ambassadörer för geoparken efter avslutad utbildning. Man får då också ett diplom och de som vill kan profileras på vår hemsida som samarbetspartner i geoparken. För att bli anlitad som guide i geoparken ska man ha gått kursen.

Kursen vänder sig även till dem som jobbar med turism i platåbergslandskapet, och som önskar fördjupad kunskap om de unika naturmiljöer vi har här.

Studiecirkeln kommer att kompletteras med en exkursion under juli månad samt ytterligare ett kurstillfälle under hösten 2019, med fokus på kulturhistoria kopplat till geologi i platåbergslandskapet.

Anmälan till Hanna Sundblad; hanna.sundblad@grastorp.se, 0514 – 580 62.

 

Lektion 1, torsdag 21/2 kl 18-20:

A) Unesco Globala Geoparker (Anna Bergengren)

B) Introduktion till geologi (Eva-Lena Tullborg och Sven Åke Larsson)

Lektion 2, torsdag 7/3 kl 18-20:

A) Äldsta berggrundsgeologin (Eva-Lena Tullborg och Sven Åke Larsson)

B) Platåbergens geologi (Eva-Lena Tullborg och Sven Åke Larsson)

Lektion 3, torsdag 21/3 kl 18-20:

A) Kvartärgeologi 1 (Mark Johnson)

B) Kvartärgeologi 2 (Mark Johnson)

Lektion 4, torsdag 4/4 kl 18-20:

A) Paleontologi (Sofia Wennberg)

B) Geoturism (Anna Bergengren)

 

 

Föreläsning och besök i Lugnås Qvarnstensgruva

By Aktivitetskalender

Havet som gömde sig i Lugnåsberget

Lugnås Qvarnstensgruva

Tisdag 24 september kl 18.

 

Föreläsning med efterföljande vandring i den fascinerande Lugnås Qvarnstensgruva.

Gå under jorden i Lugnås och följ med på en specialguidning i Qvarnstensgruvan med geologerna Eva-Lena Tullborg och Sven Åke Larson.

Här kommer du kliva rätt in den geologiska historien och lär dig mer om vårt äldsta urberg, forntida djur och gamla hav.

Kostnad: 50 kr (betalas kontant eller swish!). Gratis för barn.

Fika finns att köpa på plats!

Arr: Platåbergens Geopark och Qvarnstensgruvan i Lugnås

Samling nere vid Qvarnstensgruvan. Läs mer om hur du hittar hit: http://qvarnstensgruvan.se/wp/exempelsida/besoksinformation/

 

 

Föreläsning och besök i Lugnås Qvarnstensgruva

By Aktivitetskalender

Havet som gömde sig i Lugnåsberget

Lugnås Qvarnstensgruva

Tisdag 20 augusti kl 18.

 

Föreläsning med efterföljande vandring i den fascinerande Lugnås Qvarnstensgruva.

Gå under jorden i Lugnås och följ med på en specialguidning i Qvarnstensgruvan med geologerna Eva-Lena Tullborg och Sven Åke Larson.

Här kommer du kliva rätt in den geologiska historien och lär dig mer om vårt äldsta urberg, forntida djur och gamla hav.

Kostnad: 50 kr (betalas kontant eller swish!). Gratis för barn.

Fika finns att köpa på plats!

Arr: Platåbergens Geopark och Qvarnstensgruvan i Lugnås

Samling nere vid Qvarnstensgruvan. Läs mer om hur du hittar hit: http://qvarnstensgruvan.se/wp/exempelsida/besoksinformation/

Föreläsning och besök i Lugnås Qvarnstensgruva

By Aktivitetskalender

Havet som gömde sig i Lugnåsberget

Lugnås Qvarnstensgruva

Tisdag 21 maj kl 18.

 

Föreläsning med efterföljande vandring i den fascinerande Lugnås Qvarnstensgruva.

Gå under jorden i Lugnås och följ med på en specialguidning i Qvarnstensgruvan med geologerna Eva-Lena Tullborg och Sven Åke Larson.

Här kommer du kliva rätt in den geologiska historien och lär dig mer om vårt äldsta urberg, forntida djur och gamla hav.

Kostnad: 50 kr (betalas kontant eller swish!). Gratis för barn.

Fika finns att köpa på plats!

Arr: Platåbergens Geopark och Qvarnstensgruvan i Lugnås

Samling nere vid Qvarnstensgruvan. Läs mer om hur du hittar hit: http://qvarnstensgruvan.se/wp/exempelsida/besoksinformation/