Utvärdering av ansökan till Unesco dröjer pga Covid-19 | Platåbergens Geopark