Hugget i sten – en stenhuggares historia i ord och musik | Platåbergens Geopark
okt 09 2019