PLATÅBERGENS GEOPARK

Lager av berättelser genom årmiljonerna

1700 miljoner år till nutid

En geopark är ett område med en geologi som är av internationell betydelse – något som är unikt i ­världen. Det menar vi att vi har i platåbergs­landskapet. Både platåbergen i sig, men även peneplanet, alltså urbergsytan som platåbergen vilar på, och de kvartär­geologiska ­istids­avsättningarna är speciella och ­borde ­uppmärksammas mer.

I en geopark berättar man om sambanden mellan ­geo­logi, biologi, människor och kulturhistoria. En ­geopark ger ökad förståelse för hur vi bäst förvaltar våra ­naturresurser och vår planet.

Men den ger ­också ­möjligheter till en ­positiv landsbygdsutveckling, bland annat genom utvecklad ­turism och ­genom ­aktiviteter och skolprogram för barn och unga. Som ­besökare och boende i Platåbergens ­Geopark ska du kunna lära dig mer om bergen och dess omgivningar.

Här kan du uppleva vindlande historiska berättelser och skeenden genom ­vandrings­leder, utställningar, drama­­tiseringar, guidade visningar och med hjälp av spännande vr-teknik och animeringar.

Den tänkta geoparkens område sträcker sig över nio kommuner: Vänersborg, Trollhättan, Grästorp, Lidköping, Götene, Mariestad, Skara, Skövde och Falköping, med Grästorps kommun som projektägare.

Ett stycke jordhistoria

Utforska

Jorden ger liv

Utforska

Stenen som levebröd

Utforska

Bergen lever

Utforska

Sveriges första Unesco Globala Geopark

Välkomna till en eftermiddag för att höra mer om hur vi jobbar för att göra platåbergslandskapet till ett internationellt besöksmål.

Läs mer

Nyheter

Geologi

Studiebesök i två europeiska Unesco Global Geoparker

Under september månad besökte jag under tre veckor tre Unesco Globala Geoparker i södra Europa: Adamello Brenta Unesco Globala Geopark under Unesco-konferensen i Italien, Basque Coast Unesco Globala Geopark i...
Geologi

Kurs i Geoheritage Management i Braga, Portugal

För två veckor sedan deltog jag som enda svensk i en veckas kurs i det som på engelska kallas Geoheritage Management – på svenska bevarande av det geologiska arvet. Däri...
Geologi

Hallå där Torbjörn Persson, geolog från Falköping som har haft flera naturguidningar för Platåbergens Geopark under sommaren

Sommaren 2018 har varit vår första säsong i Platåbergens Geopark där vi haft naturguidningar. Responsen har varit helt fantastisk, med otroligt engagerade besökare. Nästa år ska vi överväga att ha...